Najnižje temperature (Januar 2017)

Do 28.1.2017 se je v mrazišču Tiha dolina temperatura spustila 13x pod -20°C. Najhladnješi niz zaporednih nizkih temperatur je trajal od 19. do 27.1. Najnižje pa se je temperatura spustila 27.1 in sicer kar do – 29.1 °C. Ta dan je bila izrazita inverzija z zelo suhim zrakom v višinah.

DODANO:

V zadnjih dneh do konca meseca se je temperatura še spustila do -27°C.

Najnižje temperature (Januar 2016)

Podajam nekaj najnižjih temperatur ki so bile izmerjene v Januarju v Mrazišču Tiha dolina. Najnižje se je temperatura spustila do -25,7°C in sicer 5.1. -20°C je bilo doseženih še 19.1 in 16.1. -19°C se je ohladilo 23.1 in sicer je bila ta temperatura dosežena ob 3h zjutraj. Od te ure dalje je temperatura le še naraščala tako da znaša ob 7h zjutraj le še -7,5°C. Poleg tega je bilo še nekaj dni ko se je temperatura spustila pod -15°C. Sicer pa za januar dosežena minimalna temperatura ni nič posebnega. Letošnja zima je daleč od tiste prave zime tako po temperaturah kot po snežni oddeji. Koncem januarja na planini ni strnjene snežne oddeje so le zaplate snega…