Minimalne temperature (Julij 2014)

Najnižja temperatura meseca je bila zabeležena 1. dne v mesecu. Temperatura se je spustila na -1,9°C. V vremenski hišici na 2m višine je bila tega meseca zabeležena še enkrat negativna vrednost. In sicer se je to zgodilo 4.7. Takrat je minimalna temperatura znašala -0,1 °C.

Sicer pa podajam še nekaj najnižjih vrednosti tega meseca(izmerjenih na 2m) od najnižje vrednosti naprej. Iz tega se lahko sklepa da je bila slana v Tihi dolini več kot 2x. Namreč pri tleh se temperatura spusti še nižje kot je izmerjena v vremenski hišici. Tako da je je bila po vsej verjetnosti slana na tleh vsaj še nekajkrat !

Julij

Najvišja minimalna temperatura pa je znašala 12°C in sicer 29.7.