Najnižje temperature (Januar 2016)

Podajam nekaj najnižjih temperatur ki so bile izmerjene v Januarju v Mrazišču Tiha dolina. Najnižje se je temperatura spustila do -25,7°C in sicer 5.1. -20°C je bilo doseženih še 19.1 in 16.1. -19°C se je ohladilo 23.1 in sicer je bila ta temperatura dosežena ob 3h zjutraj. Od te ure dalje je temperatura le še naraščala tako da znaša ob 7h zjutraj le še -7,5°C. Poleg tega je bilo še nekaj dni ko se je temperatura spustila pod -15°C. Sicer pa za januar dosežena minimalna temperatura ni nič posebnega. Letošnja zima je daleč od tiste prave zime tako po temperaturah kot po snežni oddeji. Koncem januarja na planini ni strnjene snežne oddeje so le zaplate snega…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>